Site-ul PlatFerma.ro are Termeni și condiții, prin care ne asigurăm că totul decurge neted. Te invităm să citești termenii și condițiile de utilizare ale site-ului cu atenție. În prezentul document îți prezentăm Termenii și Condițiile sub care poți folosi site-ul PlatFerma.ro, iar în Politica de Confidențialitate îți spunem cum colectăm informațiile și pentru ce le folosim.

PlatFerma.ro este o comunitate online de prezentare a producătorilor și procesatorilor de hrană din România, a poveștilor acestora și a datelor lor de contact. De asemenea, prezentăm și magazine și restaurante care vând sau folosesc produse din România. În plus, mai prezentăm și alte produse, servicii și povești ale oamenilor care aduc un plus de valoare societății românești.

PlatFerma.ro facilitează accesarea informațiilor despre producători și procesatori, magazine locale și restaurante care vând și folosesc produse din România, precum și alte surse de inspirație care susțin economia socială de la noi din țară. Informațiile și datele de contact găsite în cadrul Portretului de Fermier / Portretului de Procesator și a altor articole sunt primite direct de la cei care fac obiectul articolului respectiv.

Dacă folosești serviciile sau informațiile oferite de acest website, acest lucru va fi echivalent cu acceptarea  termenilor și condițiilor de mai jos, dar și a politicii de confidențialitate.

Acești termeni și condiții se pot modifica din timp în timp și conțin:

CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE 

 1. Definiții
 2. Mențiuni legale
 3. Domeniul de aplicare al site-ului
 4. Descrierea serviciilor pentru utilizatori
 5. Tipurile de informații / servicii / produse vândute pe Site
 6. Proprietatea intelectuală și drepturi de autor 
 7. Preluarea materialelor
 8. Acord de confidențialitate
 9. Publicitatea și conținutul furnizat de alte părți
10. Membrii PlatFerma
11. Lipsa garanției și declinări de răspundere
12. Schimbarea termenilor prezentului acord 
13. Soluționarea litigiilor
14. Forță majoră
15. Diverse
16. Încheierea acordului
17. Lege aplicabile și jurisdicție

CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE 

1. Definiții

Utilizator – este persoana care accesează, vizitează sau vizualizează conținutul site-ului sau accesează serviciile oferite de către Piața PlatFerma S.R.L..

Membru PlatFerma – este utilizatorul care este prezentat în cadrul Portretului de Fermier/Portretului de Procesator, (precum și în cadrul prezentărilor pe scurt ale informațiilor despre aceștia) în baza unui acord de utilizare între Piața PlatFerma S.R.L. și care necesită încheierea unui contract de membership cu Piața PlatFerma S.R.L. .

Client – reprezintă utilizatorul/membrul ce a încheiat un contract cu Piața PlatFerma S.R.L., fie pentru prezentarea poveștii, a produselor și a serviciilor acestora pe site, fie pentru prezentarea reclamelor de pe site.

2. Mențiuni legale

Site-ul www.PlatFerma.ro, precum și subdomeniile acestuia, aparține și este dezvoltat și editat de PIATA PLATFERMA S.R.L., cu sediul în Brașov, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub J8/869/2016, având codul unic de înregistrare RO 23533673, email: contact@platferma.ro, telefon: 0737 251 059.

3. Domeniul de aplicare al site-ului 

Site-ul web www.PlatFerma.ro din Romania (denumit în cele ce urmează „Site” și/sau PlatFerma, PlatFerma.ro), este un site web ce are ca scop prezentarea și promovarea unor produse locale atent alese și a datelor de contact ale producătorilor acestora, informații despre magazine din România care vând produse locale și a datelor de contact ale acestora, restaurante din România care folosesc ingrediente locale și a datelor de contact ale acestora și informații despre alte produse și servicii din România care aduc un plus de valoare, inclusiv datele de contact ale acestora. Toate contractele de promovare încheiate între PIATA PLATFERMA S.R.L. și clienți sunt guvernate de către prezenții Termeni și condiții în vigoare la data încheierii contractului.

4. Descrierea serviciilor platferma.ro pentru utilizatori

PlatFerma.ro este o platformă gratuită pentru utilizator, prin care aceștia se pot informa cu privire al fermierii, producătorii și procesatorii din România citind povestea fiecăruia în cadrul Portretului de Fermier/Portretului de Procesator, asupra restaurantelor și magazinelor care folosesc sau vând produse din România și asupra altor informații și producători care aduc valoare societății și economiei românești. Informațiile scrise între ghilimele sunt primite direct de la cei mai sus menționați ca răspuns la o serie de întrebări și formează povestea fiecărei gospodării. Platferma.ro nu își asumă responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor primite de la membrii site-ului.

Serviciile Site-ului sunt oferite numai persoanelor care sunt de acord cu Termenii și Condițiile expuse aici. Folosirea Site-ului presupune acceptarea în totalitate a Termenilor și Condițiilor. Piata PlatFerma SRL nu este responsabilă pentru aptitudinile utilizatorului de a accesa ori utiliza Site-ul și nici pentru eșecurile generate de carența acestor aptitudini.

PlatFerma oferă, prin intermediul Site-ului, informații cu titlu general, cu scop consultativ. Va rugăm notați că informațiile publicate pe Site pot fi modificate oricând.

Accesând și utilizând Site-ul, vizitatorii acceptă Termenii și condițiile de utilizare. Dacă un vizitator nu este de acord sau nu acceptă Termenii și condițiile de utilizare ale acestui Site, este rugat să părăsească acest Site. Site-ul își rezervă dreptul de a face modificări ale prevederilor ce urmează fără notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

5. Tipurile de informații / servicii / produse vândute pe Site

Aceste produse (digitale sau fizice)/servicii vor fi vândute pe acest site, sau într-o interfață electronică pusă la dispoziție de partenerii noștri externi.

Este interzisă utilizarea platferma.ro și a serviciilor și produselor oferite sau comercializate prin intermediul Site-ului în modalități sau pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale în vigoare sau prevederilor prezentului document. Fiecare utilizator al Site-ului acceptă să nu utilizeze, transfere sau distribuie nici una din informațiile prezentate prin intermediul acestui site într-o manieră care ar putea constitui concurență pentru Site.

Platferma.ro nu poate fi făcută răspunzătoare pentru modul în care un utilizator al website-ului utilizează în orice fel informații prezentate în acest website. Platferma.ro nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, suferită ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării informațiilor și serviciilor furnizate de acest site. Platferma.ro nu poate garanta faptul ca sistemele informatice sau programele software folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe/de pe platferma.ro sau în orice altă forma nu conțin viruși ori alte secvențe distructive de cod sau alte proprietăți distructive, deoarece aceste sisteme și programe software nu sunt realizate de către/sub controlul platferma.ro. Fiecare utilizator al platferma.ro este de acord ca, la cererea Piata Platferma SRL, să exonereze de răspundere platferma.ro pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

6. Proprietatea intelectuală și drepturi de autor 

Întregul conținut și design al site-ului www.PlatFerma.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe și alte date, precum și orice alt material având legătură cu platferma.ro trimis prin e-mail sau furnizat în orice alta modalitate (spre exemplu: ghiduri, articole, design și orice alte materiale) este proprietatea Piața Platferma S.R.L., a furnizorilor și a colaboratorilor săi și este aparat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Cu excepția situațiilor precizate expres în prezentul document, este interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea conținutului și designului platferma.ro fără a deține o permisiune scrisă prealabilă în acest sens din partea Piata Platferma SRL Folosirea fără acordul Piața Platferma S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Se permite folosirea site-ului www.PlatFerma.ro numai în limitele menționate în prezentul document.

Informațiile sunt prezentate cu titlu de informare și promovare, iar detaliile sunt oferite de fiecare producător prezent pe PlatFerma.ro în parte, în urma unor serii de întrebări și răspunsuri. Informațiile, fotografiile și video-urile care nu aparțin PlatFerma.ro sunt publicate cu acordul proprietarilor și în condițiile solicitate de fiecare autor sau proprietar. Nu puteți prelua spre publicare aceste fotografii fără acordul proprietarilor.

Trimițând orice informație sau material către platferma.ro sau Piata Platferma S.R.L., recunoașteți PlatFerma dreptul deplin, permanent și irevocabil de a modifica și utiliza informațiile sau materialele respective în orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta și comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informații. Recunoașteți că nu aveți niciun drept de a solicita orice formă de contra-prestație pentru aceste informații sau documente. Pentru toate aceste informații și materiale, garantați în mod explicit ca: (a) dețineți sau controlați conform legii toate drepturile care vă permit să transmiteți informațiile sau documentele respective; (b) că aceste informații sau documente sunt adevărate; (c) că utilizarea acestor informații sau documente nu încalcă prevederile prezentului document și nu afectează alte persoane. PlatFerma.ro nu își asumă nici o responsabilitate legată de aceste informații sau materiale, comentarii și/sau răspunsuri la întrebări, articole și resurse primite de la utilizatori sau clienți.

Drepturile de autor asupra conținutului despre produsele, serviciile și orice legat de Piata Platferma S.R.L și/sau Site-ul creat de clienți aparțin acestora, și Piata Platferma își rezervă dreptul de a le folosi în scop de promovare (testimoniale).

Orice persoană fizică sau juridică poate contacta platferma.ro și poate transmite idei, sugestii sau materiale de orice natură, în limitele reglementarilor legale în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală, puteți folosi adresa de mail contact@platferma.ro.

7. Preluarea materialelor

Materialele publicate pot fi preluate și postate în alte siteuri în condițiile publicării a maxim 10 rânduri și link de continuare pe materialul respectiv pe Site-ul www.platferma.ro. Se va specifica Denumirea materialului, numele autorului, siteul www.platferma.ro și data. Se interzice modificarea conținutului materialelor.

8. Acord de Confidențialitate

Informația pe care dumneavoastră o furnizați despre dumneavoastră către Site va fi folosită doar în concordanță cu termenii din Politica de Confidențialitate a Site-ului.

9. Publicitatea și conținutul furnizat de alte părți

Părți ale conținutului inclus în Site pot să fie furnizate de terțe persoane cu care Site-ul are încheiate contracte de furnizare de conținut. De asemenea, în interiorul conținutului Site-ul pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Site-ul nu este responsabil în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Site-ul nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din interiorul său. Site-ul oferă colaboratorilor săi servicii de reclamă pe site și în cadrul newsletter-ului.

10. Membrii PlatFerma

Membrii PlatFerma a căror poveste, informații și produse le găsești pe Site fac dovada actelor și certificărilor care atestă producția (atestat de producător, certificat de înregistrare juridică – PFA; SRL; II, etc.) și/sau certificatul care atestă producția ecologică și au răspuns la o serie de întrebări trimise prin email. PlatFerma nu își asumă răspunderea pentru produse, livrarea produselor, certificare, certificate sau alte acte de proveniență a produselor prezentate pe Site și nici pentru exactitatea informațiilor primite de la membrii.

11. Lipsa garanției și declinări de răspundere 

Deși în fiecare moment facem eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii articolelor publicate în site, Site-ul nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului său, a Site-ului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Site-ul nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nici o daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site, chiar dacă Site-ul vă atenționase anterior că folosirea acestor informații fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.

Nu putem garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere, în cazul în care constatăm nerespectarea prezenților Termeni și condiții sau ineficiența raporturilor dintre părți prin intermediul site-ului. Avem dreptul de a utiliza în scopuri publicitare și nu numai a oricărui comentariu scris de vizitatorii sau membrii.

12. Schimbarea termenilor prezentului acord 

Site-ul este îndreptățit, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalități, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când acești termeni se vor modifica însă, Site-ul vă va notifica prin intermediul emailului și prin publicarea, în prima pagina a site-ului, a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document. Accesul în site și folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afișării comentariilor privind schimbările pe prima pagina a site-ului implica faptul că v-ați dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.

13. Soluționarea litigiilor

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea serviciilor/produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință  faptul că legile romane vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și site. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. PIATA PLATFERMA S.R.L. și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

14. Forță majoră

Site-ul, afiliații sau / și în general, furnizorii de informație către Site nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conținutul furnizat de publicațiile noastre, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința Site-ului. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic de la Site, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă, etc.

15. Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu folosirea Site-ului, clientul accepta fără obiecțiuni Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea produselor/serviciilor sau folosirea site-ului platferma.ro.

16. Încheierea acordului

Site-ul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a utilizatorului. De asemenea, Site-ul își rezerva dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una dintre condițiile menționate mai sus sau în Politica de Confidențialitate.

17. Lege aplicabile și jurisdicție

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instantelor românești.

Vă mulțumim.

S.C. PIATA PLATFERMA S.R.L.
Sediul social: Brașov, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 17, sc. C. ap. 15
C.U.I: RO 23533673
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J8/869/2016